Laman Rasmi Bahagian Penyelidikan dan Inovasi

STAF

Setiap staf BPI komited untuk meningkatkan produktiviti serta merealisasi visi UPNM menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa. Penyampaian perkhidmatan yang cekap, telus dan konsisten kepada pelanggan adalah janji kami.

Bagi merealisasi visi UPNM menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, nilai kecemerlangan adalah penting dalam penyampaian perkhidmatan yang cekap, telus dan konsisten kepada pelanggan yang berurusan di BPI. Justeru, setiap staf mempunyai peranan masing-masing bagi memastikan tanggungjawab serta komitmen dilaksanakan agar dapat menyumbang bagi peningkatan produktiviti.

Prof. Ts. Dr. Hj. Azizi bin Hj. Miskon

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi))

Paula Olson

Manager

Michael Jennings

HR Executive

Teresa Simpson

Developer

Mustafa Leek

UI Designer

Emma Grate

Consultant

Annie Versaree

Designer

Mary Krismass

Marketer